Materská škola Prievaly Riaditeľ: Margita Petrášová

Prievaly 187
906 34 Prievaly

Mesto/obec
Prievaly