Základná škola Prievaly Riaditeľ: Mgr. Svetlana Vachová

Prievaly 187
906 34 Prievaly

Mesto/obec
Prievaly