eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Kontakt

Obec Prievaly

Prievaly 189
906 34 Prievaly

Mobil: +421 918 494587
Telefón: +421 34 6599134
Web: http://new.prievaly.sk/
E-mail: prievaly@nextra.sk

IČO: 00309885
DIČ: 2021086826

Bankové spojenie
IBAN:
 SK44 5600 0000 0026 0141 3002